Oud-katholiek Utrecht

Oktober | Prof.dr. Marcel Sarot: De ander verketteren.

Prof.dr. Marcel Sarot: De ander verketteren.

16 november Aanvang 20-:00 uur De Driehoek Willemsplantsoen 1c
3511 LA  Utrecht

De vorming van identiteit is niet alleen een positief proces, maar heeft ook negatieve kanten: je zet je af tegen diegene of datgene waar je niet bij wilt horen. Zo is dat ook in de kerk: ook daar functioneert een 'retoriek van de uitsluiting', waarmee groepen gelovigen zich - soms wederzijds - distantiëren van andere groepen, waar ze niet mee geassocieerd willen worden. Kerken hebben in dit opzicht een lange traditie die teruggaat tot op de kerkvaders, die hun tegenstanders in felle polemieken verketterden. Sinds de cartoonrellen die volgden op publicatie van satirische spotprenten in de Jyllands-Posten is er een hernieuwde aandacht voor de vraag naar de grenzen van religieuze polemiek. In het door het christendom gevormde Westen wordt veel meer toelaatbaar geacht dan in islamitische samenlevingen. In deze lezing geeft Marcel Sarot aan de hand van een aantal voorbeelden een indruk van de scherpzinnige grofheid waarmee het religieuze debat in onze cultuur vanaf de oudheid tot in de Middeleeuwen gevoerd is, om tenslotte te suggereren dat de tolerantie voor verbaal geweld, spotprenten e.d. die nu kenmerkend is voor onze religieuze debatcultuur niet meer dan een logisch vervolg is op de polemieken uit het verleden.

Marcel Sarot is hoogleraar geschiedenis en wijsbegeerte van religiewetenschap en theologie aan de Universiteit Utrecht en hoofd van het departement religiewetenschap en theologie aldaar. Eerder was hij directeur van de Nederlandse Onderzoeksschool voor Religie en Theologie NOSTER. Tevens is hij permanent diaken in de RK Kerk.