Oud-katholiek Utrecht

Oktober | Sint-Maartensfeest "BUURKERKEN" Zondag 13november 2011

Sint-Maartensfeest "BUURKERKEN"

 

 

Zondag 13november 2011

vanaf 12.30 uur

 

Sint-Maartensfeest

 

BUURKERKEN

 

UTRECHT-CENTRUM

 

10 jaar !

Lokaties:

BAPTISTENKERKSILO,Herenstraat34

VRIJ-KATHOLIEKE KERK SINT-MAARTEN, Herenstraat 27

Workshops:Keuzeuit:

Meditatief schilderen

Luisteren naar Bach

Gregoriaans zingen

Lectorentraining

Dansmeditatie

Bibliodrama

Lezing

 

Hartelijk Welkom!

Organisatie:

Buurkerken Utrecht - Centrum

Baptistengemeente, Doopsgezinde gemeente,

Evangelisch-Lutherse gemeente, Oud-Katholieke parochie,

Remonstrantse gemeente, Vrij-Katholieke gemeente, Waalse gemeente

BUURKERKEN VIEREN MEE MET SINT MAARTEN

Het Buurkerkenoverleg in de Utrechtse binnenstad bestaat tien jaar. De kerken vieren dit op zondag 13 november, in het weekend waarin Utrecht stil staat bij haar schutspatroon, Sint Maarten. Het feest wordt gevierd in de Baptisten Silokerk en de Maartenskapel van de Vrij Katholieke gemeente, beide in de Herenstraat.

Het programma bestaat uit workshops waar gedanst, gezongen, geschilderd en geluisterd kan worden:

- bibliodrama onder leiding van ds. Anneke van der Zijpp en ds. Ineke Reinhold (Doopsgezind).

- dansmeditatie onder leiding van Nelien van Doorn (Remonstrants)

- meditatief schilderen onder leiding van Peter Dooper (Waalse gemeente)

- gregoriaans zingen met dirigent pastoor Bernd Wallet (Oud Katholiek)

- naar Bach luisteren onder leiding van de lutherse predikante Catrien van Opstal

- een lectoren-training onder leiding van ds Arjan Noordhoek (Baptist)

- een lezing ‘Esoterische interpretatie van teksten’ door priester Frank Kouwe (Vrij Katholiek)

De tijden

Vanaf 12.30 uur is er in de Herenstraat 34-36 inloop met koffie en broodje. Om 13.00 uur is er een gezamenlijke start. Vanaf 13.30 uur volgen de workshops. Om half vier is de afronding met samenzang. Ieder is van harte welkom om dit feest van de Utrechtse Binnenstads(buur)kerken mee te vieren.

Achtergrond

tien jaar buurtoverleg

In november vieren de Utrechtse Buurkerken hun 10-jarig jubileum. Het Buurkerken-overleg is begonnen op initiatief van Tjeerd de Graaf, destijds voorganger van de Silokerk. Men kwam bij elkaar voor een praktische en inspirerende samenwerking om de kerken van de binnenstad een gezicht te geven en present te laten zijn in woord en daad. Dat is na tien jaar nog steeds het geval.

De Buurkerken zijn de kleine kerken van de binnenstad: de Baptistengemeente Silo, de Doopsgezinde gemeente, de Evangelisch-Lutherse gemeente, de Oud-Katholieke gemeente, de Remonstrantse gemeente, de Vrij-Katholieke en de Waalse gemeente.

St. Maarten

Volgens de legende een Romeinse officier, door de keizer tot ridder geslagen. Op een zeer koude dag in de winter zag Maarten een arme man zonder jas de sneeuw zitten. Hij stapte van zijn paard af en sneed met zijn zwaard zijn eigen mantel doormidden en gaf de arme man een helft tegen de kou. De halve rode mantel is nog steeds te zien in het rood-witte wapen van de stad Utrecht. Maarten stierf op 11 november van het jaar 397 en de tweede zondag van november wordt daarom ook wel de Maartenszondag genoemd.

In 2011 voor de Buurkerken een feestdag om hun 10-jarige samenwerking te vieren.

IN HET KORT:

- zondag 13 november jubileum Utrechtse Buurkerken vanaf 12.30 uur Herenstraat 34-36

- diverse workshops vanaf 13.30 uur, om 15.30 uur afronding met samenzang.

nadere info: Judith Fournier pauljudith@kpnplanet.nl tel 0343-491578