PDF Print

Brief aan een goede vriend (40)

Beste Roland,

Oudejaarsdag!

De oliebollen zijn gebakken, dat is altijd mijn werk en nu dan deze laatste brief.

Zo hebben wij het afgesproken toen wij hiermee begonnen. Het jaar uit en dan is het mooi geweest.

Bovendien is 40 een mooi bijbels getal, dat ons eraan herinnert dat we een levenlang onderweg zijn en dan zeggen wij als christenen: de toekomst tegemoet van onze Heer Jezus Christus. Veel meer is er niet te zeggen en de vraag blijft wat wij mogen verwachten en wat er valt te hopen.

De kranten staan vol met jaaroverzichten en praten somber over wat ons te wachten staat in 2012. Nederland staat aan de top als het gaat om het afschieten van vuurwerk in de Oudejaarsnacht. Wat steekt daar allemaal achter?

Voer voor psychologen. Verborgen angsten, agressie, vernielzucht ook hier en daar? De crisis en de bezuinigingen die we gaan voelen veranderen daar weinig of niets aan.

Morgen gaan wij verder, weer op weg met de mensen om ons heen. Prachtig dat wij elkaar met de moderne communicatiemiddelen zo snel en goed kunnen bereiken. Wereldwijd, in woorden en in beelden die ons dichter bij elkaar brengen. Er zijn ook goede dingen waar we blij mee kunnen zijn.

Ik vond een mooi lied van Willem Barnard in ons Gezangboek OKG 837.

Dag Roland, we treffen elkaar wel weer. Veel heil en zegen in het nieuwe jaar!

Samen op de aarde,

dat beloofde land,

God zal ons bewaren,

want Hij houdt in stand

wat Hij heeft geschapen

met zijn hand, zijn woord.

Hij zal niet verlaten

wat Hem toebehoort.

’t Westen en het oosten,

voor- en nageslacht,

om zijn naam te troosten

zijn ze aangebracht.

Om zijn naam te prijzen

gaf Hij zon en maan,

wijzen en onwijzen

gunt Hij één bestaan.

Israel, Egypte,

stem en tegenstem,

hoogtepunt en diepte-

alles zegent Hem,

want Hij zal verzoenen

wat vijandig is,

nieuwe namen noemen

voor een oud gemis.

Kerk en wereld samen,

vasteland en zee,

worden ja en amen,

Ja uit ja en nee.

*