Oud-katholiek Utrecht

Foto's. | Pasen 2012 plus 14

Toetreders 1ste Paasdag 2012


Fotoimpressie van eerste Paasdag.

In de Goede Week en met Pasen hebben opnieuw veel mensen inspiratie gezocht in de diensten in de Ste. Gertrudis:
leden van de parochiegemeenschap, gelovigen van andere kerken en gemeenschappen in de stad en andere gewone mensen op zoek naar het licht.
Het kort geleden vernieuwde kathedrale kerkkoor gaf een mooie impuls aan de kwaliteit van de liturgie.
De oud-katholieke Aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen, ging voor in de diensten en verzorgde ook enkele inleidingen over de liturgie en spiritualiteit
van deze kerndagen van het christelijk geloof. De opstanding van Christus gaat niet over een wonder dat ooit plaats heeft gevonden,
maar over het begin van een vernieuwing die voortduurt en waarin wij met elkaar delen mogen.
Tijdens de feestelijke pontificale Hoogmis op de eerste zondag van Pasen zijn elf volwassenen en drie kinderen tot onze kerkgemeenschap en parochie toegetreden.
Een nieuwe stap in het gedoopte leven van henzelf en van de parochiegemeenschap.
De parochie en de bisschop heten hen hartelijk welkom, in de hoop dat zij met hen die al langere tijd tot onze kerk behoren, als oud-katholieke christenen mogen groeien tot eer van God en tot vreugde van elkaar en de wereld om ons heen.
Welkom aan: Annemarie, Leonie, Karlien, Manon, Mark, Ilse, Carlijn, Pieter, Ronell, Bas, Rehana, Renate, Joren en Wil. Fotoimpressie van eerste Paasdag.