Oud-katholiek Utrecht

December | Adventsmaaltijd


Op zondag 16 december organiseert de diaconale werkgroep de jaarlijkse adventsmaaltijd in De Driehoek. Een mooie gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en bezinning op een thema dat dicht bij de plaats van de kerk in de samenleving ligt. Nu ook de regering tekenen afgeeft dat 'religie' (wat dat ook moge zijn) iets voor achter de voordeur is, spreken initiatieven als het OMDUW, waarin mensen vanuit de Utrechtse kerken omzien naar medemensen in financiële nood, des te harder een andere, profetische stem. Aanmelden voor deze maaltijd via de lijst in de kerk of bij een van de leden van de werkgroep.