Oud-katholiek Utrecht

December | Een weekend vol zegen. (Datum diakenwijding verschoven)

Het weekeinde van 9 en 10 februari 2013 wordt heel bijzonder en vreugdevol.

Er zijn niet minder dan drie wijdingen in het aartsbisdom.

Op zaterdag 9 februari zal de aartsbisschop van Utrecht de beide diakenen Joke Kolkman en Robin Voorn tot priester wijden in de kathedrale kerk van de Ste Gertrudis te Utrecht.

Datum diakenwijding verschoven
Maakten we eerst melding van drie wijdingen in één weekend, daar is nu verandering in gekomen. Besloten is de diakenwijding van mw. Angela Berben te verschuiven van 10 februari naar 3 februari 2013. De eucharistie, waarbinnen de wijding plaats zal vinden, begint om 15.00 uur en wordt nu gevierd in de parochiekerk van Sint Joris op 't Zand te Amersfoort.

zie:  OKKN

lees verder