Oud-katholiek Utrecht

Januari | De Sacramenten leven: Eucharistie

De Sacramenten leven: Eucharistie
Inleiding door Mgr. Joris Vercammen

Onze bisschop, mgr. Joris Vercammen, verzorgde in november een
avond over de doop. Op donderdag 24 januari geeft hij in de pastorie
een inleiding over de Eucharistie als sacrament van de kerk. Welke
betekenis heeft dit voor ons leven? Koffie vanaf 19.30 uur, aanvang
lezing 20.00 uur, einde even voor 22.00 uur. Allen welkom, ook als u
de eerste avond gemist heeft. Meer informatie (opgave niet nodig) bij
pastoor Duurkoop.