Oud-katholiek Utrecht

Februari | Presentatie nieuwe missen

Op zaterdagmiddag 20 april ontmoeten vanaf 13.30 uur vier koren
elkaar in onze kathedraal voor de première van vier nieuwe missen
voor de liturgie van onze kerk.

De bisschoppelijke commissie voor de
liturgische muziek gaf vier Nederlandse componisten de opdracht de
vier vaste misgezangen en de apostolische geloofsbelijdenis, in de
taal van ons kerkboek, te toonzetten.

Ons kathedrale kerkkoor
studeert op dit moment op een zetting van de mis door de jonge
Noordwijkse componist, dirigent en instrumentalist Rens Tienstra
(*1988). Tienstra studeerde onder meer gregoriaans aan het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag, en schreef op verzoek van de
bisschoppelijke commissie de St. Martinusmis. Die naam Martinus is
geen toeval bij ons Utrechtse koor, en ook de drie andere missen zijn
vernoemd naar de heiligen die worden geassocieerd met de stad van
het oud-katholieke kerkkoor dat ze op dit moment aan het repeteren
is. Hopelijk zit er tussen de vier nieuwe missen een of meer die in de
breedte van de kerk goed ontvangen wordt. Ongetwijfeld vernemen
we later van deze muzikale ontwikkelingen nog meer.
Op zondag 21 april zal in elk geval de Martinusmis voor het eerst
klinken in onze dienst.