Oud-katholiek Utrecht

Maart | Goede Week 2013


Hartelijk welkom om de rijkdom van de diensten van de Goede Week en Pasen met ons te vieren. We omgeven onszelf deze week met de volle rijkdom van de christelijke traditie. Veel kernverhalen van de bijbel komen voorbij. Met groene takken en palmpaasstokken, met olie, water en vuur, met oude en nieuwe gezangen en bovenal in brood en wijn gedenken we onze dood en ons leven, de gang van duisternis naar licht, met Jezus, onze Heer. U bent van harte welkom, of u nu een kerkelijke achtergrond hebt of niet.
Palmzondag 24 maart

De viering begint, als het weer het even toelaat, zondag 24 maart om 10 uur buiten het kerkgebouw. Daar horen we het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem, en zullen we de palmtakken wijden en aan iedereen uitreiken, terwijl we met de kinderen 'Hosanna' zingen. Daarna lopen we in processie met onze groene takken naar binnen in de kerk, zingend: 'Geeft ere de Here'. De dienst gaat daarna verder met de eucharistie van deze Passiezondag, waarin we onder meer de Lukaspassie horen. Na de passie zingt het koor Tenebrae sunt, en na de communie Christe Du Lamm Gottes van Felix Mendelssohn Bartholdy. Daarnaast is er samenzang. Er is kinderkerk.

Witte donderdag 28 maart

Op donderdag 28 maart om 19.30 uur vieren we de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen, ‘op de avond voordat hij werd overgeleverd’. Vanaf het Gloria van deze dienst tot aan het Gloria van de Paaswake zwijgt het orgel, en zingen we dus onbegeleid – wat onwennig voor sommigen wellicht, en dat past dan goed bij deze tijd. Het Avondmaal vieren we daarna staande in een kring om het altaar, in alle eenvoud. Na de communie brengen we het sacrament over naar het rustaltaar, en wordt onder het bidden van Psalm 22 de altaarbekleding weggenomen.

Goede Vrijdag 29 maart

De dienst van Witte Donderdag en van de Paaswake zijn als het ware spiegels van elkaar: op donderdag wordt het steeds stiller, in de Paaswake steeds vreugdevoller. Daartussenin zit de dienst van de Goede Vrijdag (vrijdag 29 maart om 15.00 uur). De dienst op de dag dat Jezus sterft aan het kruis is een uur met lezingen, gezangen en gebeden, en met een heel eenvoudig ritueel rond het kruis. In deze dienst horen we de Passie volgens Johannes, zingen we passieliederen en vereren we het kruis, dat de kerk wordt binnengedragen en als centraal teken wordt opgesteld. Onder het kruis bidden we voor kerk en wereld. Wie wil, kan er ook een bloem bij leggen of voor knielen, maar u kunt ook in stilte op uw plaats blijven.

Paaswake 30 maart

De Paaswake is de viering met de meest rijke liturgie van het jaar, vol oude rituelen en symbolen. De dienst begint om 20.30 uur buiten voor de kerk, rond een vuur waaraan we de Paaskaars ontsteken. Met deze kaars, die de verrijzenis van de Heer verkondigt, trekken we de donkere kerk in, en aan deze kaars, die ons als een vuurkolom voorgaat ontsteken we onze eigen kaarsjes, zodat het licht zich verdeelt. In dat licht horen we de oude verhalen van Israël, hernieuwen we onze doopbeloften en bidden we met alle heiligen voor kerk en wereld. Tijdens het Gloria van de Mis begint het orgel weer te spelen, gaan alle lichten aan, worden de klokken weer geluid en zingen we: Christus onze Heer verrees!

Paaszondag 31 maart

Op de ochtend van Pasen vieren we de feestelijke pontificale Hoogmis met paasliederen voor gemeente en koor. Er is kinderkerk. Voorganger is de Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Joris Vercammen.

Maandag na pasen 1 april

Op maandag is er nog een viering om de goede week af te sluiten.