PDF Print

Nieuwe missen gepresenteerd

Zaterdag 20 april j.l. vond de eerste uitvoering plaats van een viertal nieuwe missen die in opdracht van de bisschoppelijke Raad voor de Oud-Katholieke Kerkmuziek zijn gecomponeerd. Vier Nederlandse componisten werd gevraagd voor onze kerk een nieuwe mis te schrijven t.w. Rens Lienstra (Martinusmis), Rob Goorhuis (Vitusmis), Wijnand van Klaveren (Nicolaasmis) en Wouter Blaquière (Laurentiusmis) .

Na een openingswoord door de voorzitter van de Raad Mgr. Dirk Jan Schoon (bisschop van Haarlem), was het programma:

- Samenzang: Laat ons de Heer lofzingen! (OKK 285, vs. 1, 2 en 7)

- Geloofsbeleidenis uit Mis 29 (OKK) van Daan Manneke

- Martinus mis

                                            - Intermezzo

                                            - Vitus mis
                                            - Samenzang: Heer onze heerser, hoe groot is uw Naam (OKK 661)

                                            - Nicolaas mis

                                            - Intermezzo

                                            - Laurentius mis

                                            - Slotwoord

                                            - Slotzang: Zingt voor de Heer een nieuw gezang (OKK 661)

 

                                            Klik hier indien u de opname van de nieuwe missen wilt beluisteren.

 

*