Oud-katholiek Utrecht

September | Workshop bidden

24 januari 20.00 uur: 4e sessie

Plaats: Pastorie, Willemsplantsoen 3, 3511 LA Utrecht

Opgeven bij: Anne Miedema (annemiedema@hotmail.com)

Pastoor Annemieke Duurkoop (a.duurkoop@planet.nl)

In de workshop ‘Bidden’ gaan we zelf gebeden schrijven. Gebeden van een paar regels, gebeden met een bepaalde thematiek of gebeden die de voorbeden in de liturgie als model hebben. In het laatste geval kan zo’n gebed in de viering worden voorgelezen door de lector of de schrijver zelf. Van alle gebeden maken we een boekje dat we kunnen geven aan - bijvoorbeeld - mensen die niet meer naar de kerk kunnen komen. Naast het zelf schrijven van gebeden houden we ons ook bezig met het verschijnsel ‘bidden en gebed’. Hoe gaan we dit aanpakken?

Bidden

We kunnen de plaatsen in de bijbel opzoeken waar gesproken wordt over bidden. Wie bidt er en in welke situatie? Hoe wordt in de bijbel de hoorder en lezer aangesproken over het bidden? We kunnen ook kijken hoe wijzelf bidden en waar. Waarom schiet het bidden er thuis nog wel eens bij in? Wat zijn onze verwachtingen van het gebed? Bidden we liever met eigen woorden of met een bestaande tekst?

Gebeden met een vaste tekst

In de vieringen kennen we gebeden met een vaste tekst zoals bijvoorbeeld de Gebeden van de dag. Ook bidden we het Onze Vader, het Bijbelse gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Welke gebeden spreken ons aan en welke niet en waarom? Kunnen wij deze gebeden toch ervaren als van onszelf?

Gebed in eigen woorden

We gebruiken in onze gebeden ook wel eigen woorden. Hoe doen we dat en welke woorden kiezen we om wat wij voelen tot uitdrukking te brengen? Hoe persoonlijk is zo’n gebed?

Voorbidden

In de vieringen kennen we ook de voorbeden. De lector gaat de gemeente voor in haar gebed. De lector bidt in eigen woorden maar wel met de gedachte dat zijn of haar gebed verwoordt wat in de gemeente leeft. Hoe gaat dat in zijn werk?

Een inspirerend weggeefboekje

Van onze bevindingen maken we een klein boekje. In dit boekje staan onze ervaringen, gedachten en gebeden. Eventueel geïllustreerd met eigen werk of illustraties van anderen. Het mag niet veel kosten, zodat we het gemakkelijk kunnen weggeven. Met zo’n boekje krijgt de inhoud van de workshop een breder bereik dan de groep die eraan heeft meegewerkt en kan zo anderen inspireren.