Oud-katholiek Utrecht

September | Voettocht (pelgrimage) van Utrecht naar Katwijk: “Op zoek naar de bron”

Nieuws van de voettocht van Utrecht naar Katwijk in het kader van 100 jaar kerk.

Inmiddels hebben zich 15 deelnemers aangemeld, maar er kunnen er nog meer bij!
De uiterste termijn voor opgave is verlengd tot 1 januari 2014! Wij hopen dat dit wat meer ruimte geeft voor de vakantieplanning.

 

In het kader van het 100-jarig bestaan van ons kerkgebouw organiseren Rudi Giskes en Jannie Verheul een spirituele voettocht, die in het teken staat van Willibrord, de 1e bisschop van Utrecht. Wij starten op zondag 11 mei in Utrecht en komen in Katwijk aan op donderdag 15 mei 2014. De voettocht is ongeveer 80 km lang, verdeeld over 5 dagen. Gemiddeld lopen we ongeveer 15-20 km per dag. Er kunnen maximaal 40 personen deelnemen. De doelgroep zijn in eerste instantie de parochianen. Daarnaast kunnen, afhankelijk van de belangstelling, ook Oud-Katholieken uit andere regio’s, partners, familieleden, en vriend(inn)en deelnemen. We streven ernaar om alles low budget te houden. We weten nog niet precies wat het gaat kosten, dit is afhankelijk van eventuele sponsoring en aanmeldingen.Informatiebijeenkomst

Wij kunnen ons voorstellen dat u voor definitieve aanmelding nog vragen heeft of opmerkingen. Hiervoor hebben we een bijeenkomst gepland op zondag 20 oktober 2013 na de dienst in de huiskamer van de pastorie. Van 12.00 u tot 14.00 uur. Ook worden er dan verdere details en overnachtingadressen bekend gemaakt.

Voor opgave en uitgebreidere info zie het parochieblad of jannie.verheul@hccnet.nl