Oud-katholiek Utrecht

2015 | Februari


Onderliggende pagina's:
  • Foto's Maria lichtmis
  • Rondom de diensten in de Veertigdagentijd 2015
  • Bisschoppelijke groet bij het begin van de 40-dagentijd 2015
  • Vastenactie in de veertigdagentijd 2015
  • Oud-minister Jacqueline Cramer spreekt bij Denken in de Driehoek