Oud-katholiek Utrecht

Vieringen | Opgenomen diensten


2017-12-03 1e Zondag van de Advent
2017-12-10 2e Zondag van de Advent
2017-12-17 3e Zondag van de Advent
2017-12-24 4e Zondag van de Advent
2017-12-24 Kinderkerstdienst voor jong en oud
2017-12-24 Kerstliederen gezongen voorafgaand aan de Kerstnachtmis
2017-12-24 Kerstnachtmis
2017-12-25 Pontificale hoogmis van Kerstmis
2017-12-26 Tweede Kerstadag - H. Stefanus ; uitsluitend rechtstreekse uitzending, geen opname
2017-12-27 Uitvaartmis Cornelis Pieter Kees van der Steen
2017-12-31 Zondag na Kerst
2017-12-31 Lof van Oudjaar
2018-01-01 Nieuwjaar - Feest van de Naamgeving en Besnijdenis van de Heer
2018-01-07 Epifanie
2018-01-07 Epifanie - Pontificale Vespers
2018-01-10 Uitvaartmis Abraham Willem Brouwer
2018-01-14 Tweede Zondag na Epifanie
2018-01-18 Eucharistieviering met Bisschoppen Internationale Bisschoppen Conferentie
2018-01-20 Ochtendgebed
2018-01-20 Viering van de Eucharistie bij de viering van de vaststelling van volledige kerkelijke eenheid tussen de kerken van de Unie van Utrecht en de Kerk van Zweden
2018-01-21 Derde Zondag na Epifanie