PDF Print

Bij de diensten

Op zondag 6 augustus zal een kindje uit Graz (de tweede stad van Oostenrijk) worden gedoopt, in goed overleg met de oud-katholieke parochie van Graz. Haar naam is Lenelotte Deacon en we verwelkomen familie en vrienden uit Nederland en Oostenrijk voor deze doop. Ze zal in Graz worden ingeschreven.

Als gastvoorgangers verwelkomen we deze zomer Frank Duivenvoorde, pastoor van Culemborg, die op zondag 13 augustus zal voorgaan, en onze oud-pastoor Annemieke Duurkoop uit Groningen, die op zondag 27 augustus in de viering zal voorgaan.

Op zondag 3 september hoopt tot onze parochie en kerkgemeenschap toe te treden ons gastlid Paul Buis. Velen van u zullen hem wel ontmoet hebben. Verderop in dit nummer stelt hij zich nader voor.

Deze zondag ook zullen aan het einde van de voorbeden Jaap en Fenna Krocké een zegening bij hun gouden huwelijksjubileum ontvangen.

Zondag 10 september is dan de Kerkproeverij, een 'gewone' groene zondagsviering. U ziet er een aantal dingen over staan in dit nummer en de uitnodigingen om aan mensen persoonlijk te geven vindt u vanaf midden augustus in de kerk.

De hele zomer is ons kathedraal koor met tenminste enkele koorleden aanwezig om de lofzang gaande te houden. Wat is het goed om de week samen te beginnen in de plaats waar God ons wil ontmoeten!

Op zondag 17 september zingen kinderen, versterkt door enkele heren, van de Buitenschoolse Koorschool Utrecht o.l.v. Hanna Rijken de viering.

Zondag 24 september wordt een viering voor jong en oud – hierover lees je meer in de nieuwsbrief.

*