Oud-katholiek Utrecht

Augustus | De Kerkproeverij

In de nieuwsbrief heeft u er al over gelezen en op de gemeente-vergadering erover gehoord: de Kerkproeverij. Op zondag 10 september zetten vele kerken in Nederland hun deuren wijd open en verwelkomen hen die speciaal voor deze zondag zijn uitgenodigd om te komen.

Ook onze parochie doet hier van harte aan mee. Want wat is er eigenlijk normaler dan een vriend/kennis/buurman eens te vragen: ‘ga je met me mee naar de kerk?’

Ja, natuurlijk kan dat spannend zijn en we kunnen veel redenen bedenken om het niet te doen: misschien zeggen ze nee, misschien vinden ze de kerkdienst wel saai, misschien vinden ze me raar, misschien zeggen ze…., vult u zelf maar aan.

Maar als wij mensen niet uitnodigen om te komen, hoe kunnen wij dan ons verhaal over Jezus vertellen, hoe kunnen wij dan laten zien waarin een kerkdienst je raakt, hoe kunnen wij dan onze gemeenschap, verzameld op deze plek, levend uit het Evangelie laten ervaren, als een leven- en richtinggevende gemeenschap. We kunnen niet van mensen verwachten dat ze ‘zomaar’ de drempel bij ons overstappen. Wat er geantwoord wordt op onze uitnodiging is niet onze zorg, onze taak is om uit te nodigen.

Daarom vraag ik u allemaal, om iemand, of meerdere mensen, uit uw omgeving uit te nodigen voor onze viering op 10 september. In de loop van augustus zullen er achter in de kerk ook kaarten liggen om te gebruiken als uitnodiging. Die kunt u meenemen en gebruiken als u wilt.

We zijn al een aantal jaar op weg om een open, welkomende parochie te zijn. Nu nog de stap naar een uitnodigende parochie.

Pastoor Jutta Eilander