Oud-katholiek Utrecht

December | Toelichting bij de diensten

Opdracht van de Heer in de Tempel – Maria Lichtmis

Zondag 28 januari verzamelen we ons met kaarsjes achterin de kerk om te vieren dat Jezus op de veertigste dag door Maria en Jozef naar de Tempel in Jeruzalem werd gebracht, en daar als het licht werd herkend. ́Een licht dat voor alle volken straalt, en tot heerlijkheid van uw volk Israël'.

Stilte-uur

Elke woensdag behalve 27 december staan de deuren van de kerk open naar de stilte. Vanaf 17.45 uur klinkt wat rustige Taizé muziek. Om 18.00 uur, na het luiden van de klokken, is er een korte schriftlezing gevolgd door een gebed. Dan is er stilte die om rond 18.40 wordt afgesloten met een lied van Taizé. Allen welkom!

Kerk open voor stilte en gebed

Elke zaterdag is tussen 13.00 uur en 16.00 uur de kerk geopend voor stilte en gebed. Er zijn altijd vrijwilligers uit de parochie aanwezig om desgewenst een luisterend oor te zijn of informatie te delen. Interesse om dit team te versterken? Geef u op bij Arno van der Steen.

Choral Evensong en Pub

Na de Evensong van 7 december om 20.00 uur in de Janskerk zullen de Choral Evensongs in de Utrechtse binnenstadskerken een winterslaap houden. De wekelijkse Evensong en Pub begint weer op donderdag 1 februari 2018. De aankondiging van plaatsen en koren vindt u te zijner tijd op de Nieuwsbrief.