Oud-katholiek Utrecht

December | Utrecht en Uppsala samen verder in Europa

Uitnodiging

Utrecht en Uppsala samen verder in Europa

Zaterdag 20 januari 2018

De oud-katholieke kerken van de Unie van Utrecht zijn verheugd aan te kunnen kondigen dat na tien jaar intensieve dialoog met de Kerk van Zweden de volledige kerkelijke gemeenschap kon worden vastgesteld. Graag willen wij deze historische overeenkomst aan u presenteren en met u vieren. Zo hopen we 500 jaar na de Reformatie te ervaren dat over de eens zo ferm getrokken scheidslijnen heen vandaag de dag echte eenheid mogelijk is. Mede namens wederzijdse bisschoppen nodigen we u graag voor deze kerkelijke bruiloft uit!

De aartsbisschoppen van Utrecht en Uppsala ondertekenen de gezamenlijke verklaring, november 2016.

Programma

13.30 uur Publiekspresentatie 'Utrecht and Uppsala on the Way to Communion' met toelichting uit diverse kerken en landen over de betekenis van de kerke lijke eenheid voor de toekomst. De voertaal is Engels, voor Nederlandse vertaling op papier wordt gezorgd. Locatie: de Gertrudiskapel in De Driehoek. Aansluitend koffie.

15.30 uur Feestelijke gezongen Eucharistieviering in de Gertrudis-kathedraal, waarin Joris Vercammen, Aartsbisschop van Utrecht, zal voorgaan en Antje Jackelén, Aartsbisschop van Uppsala , zal preken. De viering is meertalig. In de viering zingen het oud-katholieke kathedrale koor o.l.v. Eveline M. Jansen en de Buitenschoolse Koorschool Utrecht o.l.v. Hanna Rijken. Organist is Piet van der Steen. Aansluitend is er een receptie.

Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom bij beide onderdelen, die ook los van elkaar te bezoeken zijn.

Wie is Ärkebiskop Antje Jackelén?

Ze is de eerste vrouwelijke aartsbisschop ter wereld. En ze is de eerste buitenlander sinds de middel-eeuwen die in Zweden tot het bisschopsambt werd geroepen: Antje Jackelén, in 2013 verkozen tot 70e aartsbisschop van Uppsala.

Ze is geboren (in 1956) en getogen in Duitsland, maar vond daar na haar afstuderen in Tübingen geen plek; ze vertrok naar de stad Lund in Zweden waar ze aan de universiteit haar man ontmoette, waar ze publiceerde over de relatie tussen geloof en exacte wetenschappen, waar ze priester werd en waarvan ze later tot bisschop werd gekozen.

De Kerk van Zweden ondertekende in 1530 de Augsburgse Confessie, en werd daarmee Luthers. De kerk brak echter niet met het historische bisschopsambt (de zetel van Uppsala dateert van 1164) en de weke-lijkse eucharistie, al werd zij in later eeuwen wel wat protestantser.

Sinds begin twintigste eeuw is de Kerk een oecumenische pionier, en nog altijd zet ze nieuwe stappen. Zo werd aartsbisschop Jackelén kort na haar installatie in privéaudiëntie ontvangen door de bisschop van Rome, Paus Franciscus. En op Hervormingsdag 2016 ging zij samen met hem voor in de viering in Lund, die het herdenkingsjaar van 500 jaar Reformatie inluidde.

In juni 2017 was bisschop Antje één van de 14 prominente religieuze leiders uit de hele wereld die in een uniek filmpje kinderen en volwassenen uitdagen vrienden te maken met mensen die in iets anders geloven dan jijzelf. Het filmpje kan je onder meer zien op de site van RTL Nieuws: https://www.rtlnieuws.nl/buitenland/religieuze-leiders-roepen-op-tot-wereldwijde-verbroedering-in-unieke-video

En nu gaat zij naar Utrecht om weer een nieuwe stap te zetten: op uitnodiging van de oud-katholieke Unie van Utrecht komt ze vieren dat vijfhonderd jaar na de Reformatie deze kerken en de Kerk van Zweden elkaar kunnen herkennen als kerken die met elkaar in gemeenschap staan. En dat wordt gevierd; op zaterdag 20 januari 2018 om 15.30 uur zal aartsbisschop Antje Jackelén samen met de aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Joris Vercammen, voorgaan in de Gertrudiskathedraal.

Vorig jaar ondertekenden beiden in Uppsala al een overeenstemming (zie foto op de vorige pagina). Haar komst naar Utrecht is voor Antje ook een goede gelegenheid om de dag ervoor in de Oecumenelezing te spreken over een thema dat haar vanuit haar biografie en in geloof zo na aan het hart ligt: toekomst voor Europa.

 

In verband met de catering en beschikbare plaatsen wordt u vriendelijk verzocht zich uiterlijk 11 januari 2018 op te geven via buro@okkn.nl.

 

Bernd Wallet