Oud-katholiek Utrecht

Januari | installatie nieuwe regent Maarten Bakker

Nieuws van de ORKA: installatie nieuwe regent Maarten Bakker

Dinsdag 9 januari jl. heeft onze superintendent, aartsbisschop Joris Vercammen, een nieuwe regent geïnstalleerd: Maarten Bakker. Velen van u kennen hem ongetwijfeld! De feestelijke installatie vond plaats in de regentenkamer in aanwezigheid van zijn familie. Ook de pastores, de huidige en een aantal oud-regenten waren aanwezig.

Wij zijn blij dat hij ons college als penningmeester gaat versterken en hebben alle vertrouwen in een fijne samenwerking met hem. Hij heeft er, volgens eigen zeggen, veel zin in!

Met vriendelijke groet,

Namens de ORKA

Ingrid van Kasteel,

secretaris

Foto’s: Milko Vernooy