Oud-katholiek Utrecht

Juni | Op pelgrimage, samen met God

Het was feest in de Geneefse kathedraal van Saint Pierre. Tijdens de zondagse viering van de protestantse parochie was het hele Centraal Comité te gast om samen de zeventigste verjaardag van de Wereldraad te vieren. En ook de Oecumenische Patriarch, Bartolomeus, was er en hield de preek.

Hij herinnerde eraan dat het een van zijn voorgangers op de zeteld van Konstantinopel was die in al in 1920 een uitnodiging naar de kerken stuurde om, naar het model van de Volkenbond, een ‘bond van kerken’ te stichten. Volgens Visser ’t Hoofd, de eerste algemeen secretaris van de wereldraad en oecumenische pionier – aldus de Patriarch die hem citeerde – was die uitnodiging als ‘het luiden van de bel’ om in actie te komen. In 1948 was het eindelijk zover, op 23 augustus, in Amsterdam.

 

Lees hier verder: raadvankerken.nl