Oud-katholiek Utrecht

Juli | Maria Magdalena, de Apostelgelijke

Op zondag 22 juli valt de feestdag van de H. Maria Magdalena. Haar titel is: de apostelgelijke. In Rome draagt ze die titel sinds kort, bij ons al een flinke tijd. De titel lijkt misschien een moderne uitvinding maar dat is niet het geval: vanaf de vroege kerk wordt deze titel gebruikt voor verschillende mannen en vrouwen die een speciale bijdrage geleverd hebben aan de verspreiding van het geloof. Mensen die het werk van de apostelen voortzetten in andere landen en culturen. Voorbeelden hiervan zijn Helena, de christelijke moeder van keizer Constantijn, St. Patrick van Ierland en de H. Vladimir van Rusland. Het had dus zomaar gekund of onze heilige vader Willibrord had ook deze titel gedragen, maar hij moet het voorlopig doen met de titel 'apostel der Nederlanden'.

In elk geval: Maria Magdalena is van hen de eerste. En ze is dat op een heel bijzondere manier, want zij bracht het goede nieuws dat Christus is opgestaan van de doden aan de andere apostelen. In later tijd is zij vereenzelvigd met de vrouw die door Jezus van demonen wordt verlost en is zij de gelovigen getoond als boetvaardige zondares. Maar nog St. Thomas van Aquino verkondigt het geloof van de vroege kerk als hij haar de apostola apostolorum noemt, de apostel van de apostelen. Het Evangelie van Pasen is als eerste door haar verkondigd aan de leerlingen: Jezus is waarlijk verrezen. Daarom heeft haar feest een Paaskarakter.

Op de foto de icoon van de H. Maria Magdalena in de aan haar gewijde oud-katholieke parochiekerk van Eindhoven.