Oud-katholiek Utrecht

Juli | Zomerse heiligen

Ook in deze zomer kunt u elke zondagmorgen om 10.00 uur de altijd verfrissende eucharistie meevieren in de Gertrudiskathedraal, met koor - en samenzang, met heiligen en helden en mensen als uzelf. Drie patroonheilige heeft de oud-katholieke parochie van Utrecht, en van twee vieren we in de zomer het patroonsfeest. Op zondag 19 augustus vieren we het hoogfeest van het Ontslapen van de H. Maria, de Moeder Gods (verplaatst van 15 augustus). Eerder, op zondag 29 juli vieren we de H. Jakobus.

St. Jakobus, de apostel, werd in het jaar 44 wegens zijn trouw aan Jezus op last van koning Herodes Agrippa onthoofd (Handelingen 12,2). De Camino, de pelgrimsweg naar zijn graf in Spanje wordt door mensen van allerlei (on)geloof drukker bewandeld dan ooit: volgens de officiële cijfers van Santiago de Compostella kwamen daar in 2017 voor het eerst meer dan 300.000 pelgrims aan. Op 25 juli valt zijn feest; we vieren hem om praktische redenen op zondag 29 juli. Als pelgrim staat hij afgebeeld bij de Jakobuskapel die vooral herinnert aan één statie van onze voortgaande Utrechtse geschiedenis: die aan de Bemuurde Weerd OZ, voortgekomen uit de parochie van de Jacobikerk. Als pelgrim begeleidt hij ons op onze voortgaande pelgrimage door het leven – juist ook als we aan de Heer meer vragen stellen dan we hebben kunnen, zoals ooit Jakobus zelf (Matteus 20, 20-28).

Maria verbindt ons op vele manieren met ons rijke erfgoed. Zo is onze huidige kathedrale kerk gebouwd op grond dat ooit bij de Maria Maior hoorde - een van de mooiste kerken van de stad, waar de Mariaplaats en het Pandhof van Ste. Marie nog aan herinneren. Duizend jaar is dit een plaats van kerkelijk leven, helaas niet zonder breuklijnen. Maar ook de Maria Minor - de Buurkerk - verbindt ons met het geloofsgetuigenis van de Moeder van de Heer. De Buurkerk was de parochiekerk voor het centrum van de stad, en het katholiek gebleven gedeelte kwam samen in de schuilkerk waarin nu het Belgisch Biercafé Olivier huist. Van het rijke interieur van deze kerk valt veel te zien in de Gertrudiskathedraal, waaronder het laat-middeleeuwse Mariabeeld dat katholieken uit de Buurkerk hadden meegenomen - zie afbeelding (bron: Kerkfotografie.nl).  Hoe beleven oud-katholieken Maria? Kom en zie!

Hartelijk welkom eens langs te komen om deze en andere diensten deze zomer mee te vieren.