Oud-katholiek Utrecht

Oktober | St. Maarten, patroon van Utrecht

Sint Maarten valt dit jaar op zondag. Op deze 11 november om 10.00 uur is er een feestelijke mis voor jong en oud met Maartensliederen en de St-Martinusmis van Rens Tienstra, gevolgd door de St.-Maartensmarkt met lekkers en zelfgemaakte artikelen In de Driehoek. De opbrengst daarvan komt ten goede aan Huize Agnes. Om 19.00 uur in de Dom zijn er oecumenische Vespers met voorgangers uit de protestantse, rooms-katholieke en oud-katholieke kerk van Utrecht, en een Maartenslikeurtje na. Ook daar bent u van harte welkom!

Op de website van het Maartensberaad ziet u meer over deze en andere Maartensactiviteiten in de stad, waaronder de processie met lichtsculpturen op zaterdagavond 10 november vanaf 17.30 van het Domplein. Aansluitend de Nederlandse première van de Martinuscantate van Wouter van Belle in de Dom. Voor kaartverkoop zie hier