Oud-katholiek Utrecht

December | Vier Epifanie in de Gertudiskathedraal

Welkom! Zondag 6 januari vieren we het feest van Epifanie: Driekoningen. De kinderen van de kinderkerk zullen een Driekoningenspel in de dienst van 10.00 uur spelen, en we brengen de gaven van goud, wierook en mirre naar het Christuskind. Aan het einde van de viering zal de huiszegen worden gegeven en uitgereikt. In de middag om 16.00 uur zijn de pontificale Vespers van Epifanie met aansluitende Nieuwjaarsontmoeting van het aartsbisdom Utrecht in de Driehoek.

Op zondag 13 januari is het feest Doop van de Heer, het tweede mysterie van Epifanie. Op zondag 20 januari wordt het feest van Epifanie besloten met de viering van de zondag van de Bruiloft te Kana. Op die dag zullen zes jonge leden van de parochie, én een uit een andere parochie, samen eerste heilige communie gaan doen. Een mooi feest!

Zondag 27 januari vieren we de Opdracht van de Heer in de Tempel (Maria Lichtmis, verplaats van 2 februari). De laatste van ruim een maand witte zon-en feestdagen!

 

Zondag 30 december is de gezongen Hoogmis van de Zondag na Kerstmis. 

Op maandag 31 december, Oudjaarsavond, vieren we het Lof van Oudjaar om 19.00 uur, met psalm en gezang, een meditatie, het Lof van het Allerheiligste Sacrament en het berijmde Te Deum.

Op Nieuwjaarsdag vieren we om 10.30 uur het feest van de Naamgeving en Besnijdenis van onze Heer Jezus Christus Aansluitend is er gelegenheid in de pastorie elkaar een gezegend 2019 te wensen.

Welkom in de Kinderkerstnacht op 24 december om 18.00 uur - een korte, mooie viering waarin we het verhaal van de geboorte van Jezus samen vertellen én bezingen, gevolgd door een broodje in de pastorie. De plechtige Kerstnachtmis begint om 22.00 uur. De kerk is feestelijk versierd en sfeervol verlicht en we zingen met het koor geliefde kerstliederen (ook vooraf: vanaf 21.30 uur). De Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Joris Vercammen, zal voorgaan en preken in zowel de Kerstnachtmis als op eerste kerstdag: de Pontificale Hoogmis van Kerstdag, dinsdag 25 december, begint om 10.00 uur.  

Op tweede kerstdag, St. Stefanus, zal er om 10.00 uur een gesproken Misviering zijn met enkele gezangen, in de kring rond het altaar.