Oud-katholiek Utrecht

Januari | Vacatures organist en koorleider

In de zomer van 2019 ontstaan twee vacatures in de Gertrudiskathedraal / Oud-Katholieke Parochie van Utrecht: voor organist en koorleider

De oud-katholieke parochie van Utrecht komt op zon – en feestdagen samen in de Gertrudiskathedraal voor een goed verzorgde viering van de eucharistie. De gemeente is divers en is op elkaar en op de wereld betrokken. De liturgie op zondag is het kloppend hart van de gemeenschap. Inspirerend, professioneel orgelspel en mooie zang voor koor en gemeente zijn daar een integraal onderdeel van.

De Gertrudiskathedraal is tevens als bisschopskerk de plaats voor pontificale vieringen op hoogfeesten, bij wijdingen en bij bijzondere vieringen van het bisdom of in de oecumene.

De parochie zingt veel en graag uit het Oud-Katholiek Gezangboek, daarnaast is er openheid voor andere bronnen en nieuwe muziek.

De kathedraal beschikt over een Blank orgel uit 1968, dat in 2018 is gereviseerd en in perfecte staat van onderhoud is. Het orgel telt 21 stemmen verdeeld over twee manualen en een pedaal.

 

In deze kerk ontstaat per 1 juli 2019 een vacature voor een

organist m/v

voor twee zondagen per maand, later eventueel uit te breiden.

 

Bovendien ontstaat per 1 september 2019 een vacature voor een

 koorleider m/v

 

voor ons gemengde koor, bestaande uit zo’n twintig enthousiaste leden. Het koor zingt de mis op de meeste zon – en feestdagen. Repetities zijn van september tot en met juni op dinsdagavond.

 

De twee functies zouden in overleg kunnen worden gecombineerd.

 

Van de nieuwe organist vragen wij:

-          het bezit van een diploma zoals genoemd in de Generale Regeling Kerkmusici van de Protestantse Kerk in Nederland of een daaraan gelijkgesteld diploma binnen de Rooms-Katholieke Kerk;

-          het spelen van de hoogmis op twee zondagen in de maand en op een aantal hoogfeesten;

-          de bereidheid om mede zorg te dragen voor het in goede staat blijven van het orgel.

Van de nieuwe koorleider vragen wij:

-          het bezit van een diploma kerkmuziek en enige ervaring in het werken met kerkkoren;

-          het leiden van de wekelijkse koorrepetitie op dinsdagavond;

-          het leiden van het koor op zon – en feestdagen;

-          deelname aan het gezangenoverleg met pastores en koorbestuur dat drie tot vier keer per jaar de liederen voor de liturgie vaststelt, op basis van een voorstel van de plebaan.

Van zowel de organist als de koorleider vragen wij:

-          kennis van de oud-katholieke liturgie en haar spiritualiteit, of de bereidheid deze kennis op te doen in een inwerktraject;

-          de bereidheid tot het opbouwen van een goede band met de parochie;

-          affiniteit met klassieke liturgische muziek en met liederen uit zowel de katholieke als   protestantse tradities;

-          openheid voor nieuwe ontwikkelingen in liturgie en kerkmuziek.

Dit bieden wij:

-          een inspirerende werkomgeving;

-          een overeenkomst van 1 jaar, met uitzicht op een overeenkomst voor onbepaalde tijd;

-          15 uur per week repetitie – en lestijd op het orgel;

-          vergoeding volgens een geïndexeerde versie van de Richtlijn Vergoeding Organisten en Koorleiders zoals die te vinden is in het Vademecum van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

-          vergoeding van reiskosten

De procedure:

Na beoordeling van de sollicitaties, zullen wij kandidaten selecteren voor een gesprek. Voor de kandidaten voor de functie van organist volgt daarop een voorspeelronde. Wij laten ons daarbij bijstaan door een adviescommissie bestaande uit professionele organisten. Het begeleiden van een deel van de zondagse hoogmis kan onderdeel zijn van de procedure.
De kandidaten voor de functie van koorleider, zullen gevraagd worden (een deel van) de koorrepetitie te leiden.

Reageren en meer informatie:

Een verzoek om meer informatie en/of uw sollicitatie kunt u tot 1 maart 2019 richten tot:  

 

Commissie Opvolging Organisten:

t.a.v. Rianne van de Beek, secretaris

Willemsplantsoen 3, 3511 LA Utrecht

e-mail: secretaris@utrecht.okkn.nl

 

Aanvullende informatie kan ook telefonisch gegeven worden, na eerst per e-mail contact te zoeke

 

Foto: Kerkfotografie.nl