PDF Print

Afscheid Eveline M Jansen als organist en dirigent op 23 juni

Op zondag 23 juni neemt onze organist Eveline M Jansen afscheid als dirigent en organist van onze kathedrale kerk. Eveline heeft zich 53 jaar met grote professionaliteit en passie ingezet voor de liturgie, koor – en gemeentezang in onze kerk. Met dankbaarheid voor alles wat zijn de afgelopen halve eeuw heeft opgebouwd nodigt het kerkbestuur u uit voor de feestelijke eucharistieviering, waarin de aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Dr. Joris A.O.L. Vercammen zal voorgaan en waaraan het kathedrale koor o.l.v. Eveline M. Jansen haar medewerking verleent. De viering begint om 10.00 uur. 

Aansluitend zal er een receptie plaatsvinden tot ca. 14.00 in het naast de kerk gelegen centrum In de Driehoek. In verband met de catering zouden wij het op prijs stellen als u ons kunt laten weten of u aanwezig hoopt te zijn, via het adres afscheideveline@gmail.com

Namens het kerkbestuur: Bernd Wallet, voorzitter en Rianne van de Beek, secretaris.

*