PDF Print

Oud-Katholieke Vrouwenvereniging “CONCHA”

Even wat bijpraten over Concha. Op 12 december hebben wij met elkaar gegeten in de Driehoek. Een fijne afsluiting van 2012.
Op 10 januari trakteerde Nel van Oort; zij was jarig geweest. De gast van deze avond was verhinderd dus hebben wij een kwis gedaan. De jaarvergadering van 14 februari kon niet doorgaan vanwege het slechte weer. Deze jaarvergadering werd verschoven naar 14 maart.
Op 11 april is Gerda Westra op bezoek geweest. Gerda heeft ons over een weeshuis op Java verteld en daarbij beelden vertoond. Onze jaarlijkse gift gaat naar dit project.
Dan hebben wij in mei ons jaarlijks uitje. Deze keer hebben wij gekozen om naar het bedrijf van Jeroen Verheul te gaan. Om te zien en te horen hoe komkommers worden gekweekt. Daarna gaan we naar partycentrum “Malle Jan” in Maarssen. Dit keer is het niet zoals gebruikelijk, de tweede donderdag van de maand, maar donderdag 23 mei. Daarna is het even stil maar in september starten wij weer met een nieuw programma.

Adrie Hardeveld.

Het lijkt niet meer zo van deze tijd, een vrouwenvereniging. Toch is de vrouwenvereniging Concha zeer levend en in beweging. De vereniging, voortgekomen uit de parochie van St. Jacobus en opgericht in november 1960, heeft nog een aantal leden dat vanaf de oprichting lid is. Destijds bleek er behoefte aan een vereniging voor jonge vrouwen. Er werd gekozen voor de naam Concha. Dit betekent "schelp" en is één van de symbolen van de apostel Jacobus. Inmiddels zijn de leden ouder geworden en kun je niet meer spreken van een jonge- vrouwenvereniging. Negen keer per jaar, meestal de tweede donderdag van de maand, komen de leden bijeen in het Ontmoetingscentrum en het bestuur probeert deze avonden zo zinvol mogelijk in te vullen, waarbij de tijd om bij te praten niet wordt vergeten. Er is onder de leden een grote saamhorigheid, die gepaard gaat met veel vrolijkheid. Dit werkt blijkbaar aanstekelijk, waardoor ook niet-oud-katholieke vrouwen zich tot de vereniging aangetrokken voelen.

*