Oud-katholiek Utrecht

Januari | Nieuwe serie filosofenlezingen staat in het teken van ‘de ander’.

 

Nieuwe serie filosofenlezingen staat in het teken van ‘de ander’.


Op woensdag 26 januari start een nieuwe serie van vijf filosofenlezingen.
De toegang is gratis en iedereen is welkom mee te denken. 

Prof.dr. Johan F. Goud spreekt dan over Het gelaat van de ander. Met deze titel refereert hij aan het werk van de
joods-franse filosoof Emmanuel Lévinas, o.m. bekend door zijn stellingname voor het ‘religieus horizontalisme’.

De lezing vindt plaats in het zalencentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c te Utrecht en start om 20.00 uur.
De zaal is open om 19.30 uur. Er is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen aan de inleider.
Voorzitter van de avond is ds. Hans Uytenbogaardt. De toegang is vrij.

 De volgende lezing is op woensdag 23 maart, wanneer dr. Lucien van Liere spreekt over De islamitische ander.

De culturele commissie van de oudkatholieke Ste. Gertrudis-kathedraal, gelegen aan het Willemsplantsoen te Utrecht,
wil met de uitvoering van deze lezingencyclus een verbinding leggen tussen filosofie en geloofsaspecten.

 

Prof.dr. Johan F. Goud is hoogleraar theologische esthetica aan de Universiteit van Utrecht, Faculteit Geesteswetenschappen.

Zie ook: www.cultuur-okkn.nl