PDF Print

Extra Collecte Zondag 20 februari JongerenwerkEen van de basisfuncties van een parochie is de geloofs-opvoeding.
Dat is geen zaak van een pastoor alleen, maar een gedeelde verantwoordelijkheid
van ouders, pastores, catecheten en parochianen. Geloofsopvoeding is geen
eenrichtingsverkeer maar een wederkerig proces tussen jongeren en ouderen.
Ook de manier waarop jonge mensen tegen geloof aankijken en het beleven kan
verrassend zijn voor wie al lang in een kerk meedraait.
De landelijke kerk ondersteunt de geloofsopvoeding o.a. met het uitgeven van
eigen materiaal voor de catechese en met de aanstelling van
e jongerenpastor Jutta Eilander.

Maar ook initiatieven zoals jongerendagen kosten extra inspanning en geld en het
nog altijd succesvolle kampwerk. Voor het jongerenwerk wordt graag uw extra steun
gevraagd in de collecte op zondag 20 februari.

*