PDF Print

Ook dit is katholiekUtrecht verwelkomt deze week de eerste vrouwelijke bisschop ooit die aan het hoofd van een kerkprovincie staat. De Most Revd Katharine Jefferts Schori brengt een bezoek aan de oud-katholieke kerk van Nederland. Haar visie en de beslissingen die haar kerk neemt zorgen regelmatig voor spanningen in de Anglicaanse kerkgemeenschap.

Bisschop Jefferts Schori woont in New York waar ze werkt als 'presiding bishop' van de Episcopaalse Kerk van Amerika. Zaterdag zal ze preken in een middaggebed in onze kerk om 12.00 uur, en om 14.00 zal zij de jaarlijkse Quasimodo lezing houden. Op vrijdagmiddag vindt om 17.00 uur een drietalige Eucharistieviering plaats waarin zij, evenals enkele oud-katholieke bisschoppen van Europa, aanwezig zal zijn. Deze diensten zijn voor allen vrij toegankelijk; ook bij de lezing bent u van harte welkom, waarvoor u aan de deur kaarten kunt kopen.

De titel van haar lezing is: Networks for the future: catholic beyond boundaries. Dat is in vertaling: Netwerken voor de toekomst: katholiek over grenzen heen. Volgens de bisschop zou een katholieke kerk een open plaats moeten zijn waar worstelen met lastige vragen over kerk en wereld wordt aangemoedigd. Oude vormen verdwijnen. Nieuwe kansen ontstaan. Kunnen wij katholieke christenen zijn als we ons beperken tot onze oude structuren? Is de kerk niet juist katholiek omdat zij mensen van vele tijden, talen, volkeren en culturen samenbrengt voor de missie van God met zijn hele wereld? Onze uitdaging is elke gelegenheid aan te grijpen om deze opdracht vorm te geven. Als wij nieuwe netwerken weten te scheppen over kerkelijke en maatschappelijke grenzen heen, zijn wij samen onderweg in de richting van het bevrijdende uitzicht van het evangelie.

*