Oud-katholiek Utrecht

Augustus | Kan traditie ook vandaag nog inspireren?

Eenvoudig „ja“ of „nee“ antwoorden gaat niet zo maar. Eerst is het nodig, de traditie überhaupt te leren kennen! Docenten en onderzoekers van het Oud-Katholiek Seminarie bieden in het seizoen 2011/2012 een uitstekende kans om dit te doen. Ze doen dit met een serie lezingen over thema’s en personen uit de Utrechtse oud-katholieke traditie. Inspirerend of verstoft? Kom luisteren en bepaal uw antwoord zelf!
 
Locatie: de schuilkerk in zalencentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c te Utrecht
Zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur
Toegang gratis, allen welkom
 
Programma Theologenlezingen 2011/2012
 

23 november, 20.00 uur

Theologenlezing  aanvang 20:00 uur, einde 22:00 uur, gevolgd door napraten en een glas wijn (bijvoorbeeld)

In de Driehoek, zalencentrum. Willemsplantsoen 1c, Utrecht

Mgr. Dr. Dirk Jan Schoon: Een geloof dat recht doet aan God en mens.

Johannes van Neercassel was van 1663 tot zijn dood in 1686 apostolisch vicaris van de Roomskatholieke kerk in de Republiek. Deze kerk was na de Vrede van Münster in wat rustiger vaarwater terecht gekomen. Ondanks de voorschriften die de uitoefening van de katholieke eredienst beperkten, konden er wel kerkruimtes worden ingericht en priesters deden daar als vanouds hun werk. Van Neercassel stimuleerde de opbouw van de kerk op verschillende manieren, bijvoorbeeld door de priesteropleiding van Keulen naar Leuven over te brengen en door liturgische boeken en andere geschriften te (laten) publiceren die het geloofsleven van de katholieken bevorderden. Hij koos daarbij voor een even duidelijke als voorzichtige koers. Enerzijds wilde hij onverminderd vasthouden aan de katholieke traditie zoals die door het Concilie van Trente was voorgeschreven, anderzijds hield hij, om geen aanstoot te geven, rekening met protestantse gevoeligheden.

In deze lezing worden leven en werken van Van Neercassel in beeld gebracht tegen de achtergrond van de religieuze pluriformiteit die de Republiek kenmerkte. De spiritualiteit van Van Neercassel vormde de grondslag voor geloof en leven in de latere Oud-Katholieke Kerk. Verschillende aspecten daarvan zijn ook in de tegenwoordige tijd nog steeds bepalend voor een geloof dat recht doet aan God en mens.

 
15 februari, 20.00 uur
"Katholiek geloof opnieuw ontdekken -
Henricus Loos (1813-1873) en de oud-katholieke beweging"
Mgr. dr. Joris Vercammen, Aartsbisschop van Utrecht, docent ecclesiologie en ambtsleer aan het Oud-Katholiek Seminarie

21 maart, 20.00 uur
"Geleefd geloof: spannend en spanningsvol -
pastoor en bisschop Engelbertus Lagerwey (1880-1959): een inspirerend en kleurrijk grensganger"
Drs. Wietse van der Velde, docent Kerkgeschiedenis aan het Oud-Katholiek Seminarie.
 
18 april, 20.00 uur
"Dialoog: recht doen aan jezelf en de ander -
Andreas Rinkel (1889-1979) als voorbeeld voor oecumenisch en interreligieus gesprek"
Prof. dr. Peter-Ben Smit, bijz. hoogleraar Oude katholieke  kerkstructuren vanwege het Oud-Katholiek Seminarie (Universiteit  Utrecht), docent Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Gespreksleiding: Ds. Hans Uytenboogaardt
Organisatie: Culturele Commissie van de oud-katholieke Gertrudiskathedraal, i.s.m. het Oud-Katholiek Seminarie en zalencentrum In de Driehoek.