Epifanie- Pontificale Vespers Driekoningen

Begintijd 7 januari 2018 16:00

Eindtijd 7 januari 2018 16:30

Ontmoeting van het bisdom meer info: Nieuwsbrief 2017

*