Buurkerkenlunch bij de afsluiting van de Week van Gebed voor de Eenheid van de christenen

Begintijd 27 januari 2019 12:30

Eindtijd 27 januari 2019 14:15

Lunch voor leden van de Buurkerken Utrecht-centrum. Opgave via de contactpersoon in de eigen kerk. Buurkerken Utrecht Centrum zijn: Baptistengemeente Silo, Doopsgezinde Gemeente, Evangelisch-Lutherse Gemeente, Nikola-kommuniteit, Oud-Katholieke Parochie, Remonstrantse Gemeente, Vrij-Katholieke Gemeente, Waalse Gemeente. Thema van de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2019 is 'Recht voor ogen’. Het thema is gekozen door de kerken in Indonesië. Het haakt aan op de oproep in Deuteronomium 16,11-20 om ‘recht te zoeken’. Voorschriften over uitbundige festiviteiten gaan in dat hoofdstuk als vanzelf over in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit, terwijl hun samenleving juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Wat betekent de combinatie van feest en recht voor ons?

*