Maand:  


Van 2 oktober 2019 19:00 t/m 2 oktober 2019 19:30 :
Oecumenische Vespers met Z.H. Aram
Gezongen vespers met oecumenische vertegenwoordigingen t.g.v. het bezoek van Catholicos Aram. Voorganger de aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen. Cantor Ardaan Dercksen. Organist Piet van der Steen. Allen welkom.

Van 2 oktober 2019 20:00 t/m 2 oktober 2019 21:30 :
Uitdagingen voor Christenen in het Midden-Oosten
De Armeense Catholicos Z.H. Aram I uit Libanon komt naar Utrecht. Aram is een bekend oecumenicus en was lange tijd moderator van de Wereldraad van Kerken. Hij ziet het als plicht van kerken om lokaal te werken aan een vreedzaam en respectvol samenleven met de islam. Aram daagt het Westen uit: zorg met ons voor blijvende christelijke aanwezigheid in het Midden-Oosten. Welkom bij zijn publiekslezing in congrescentrum In de Driehoek te Utrecht, voertaal Engels, aanvang 20.00, toegang vrij. De avond begint met oecumenische Vespers in de Gertrudiskathedraal om 19.00, ook daarbij bent u van harte welkom! OPGAVE GRAAG VIA https://www.okkn.nl/inschrijven/publiekslezing2019/

Van 3 oktober 2019 20:00 t/m 3 oktober 2019 20:40 :
Choral Evensong gezongen door 'Four Music'
Wekelijkse Choral Evensong op donderdagavond (koopavond) in een monumentale binnenstadskerk in Utrecht, met aansluitend mogelijkheid tot ontmoeting in de pub. Met het project ‘Wekelijkse Choral Evensong & Pub’ wordt een plaats van verstilling en gebed, rust, meditatie, schoonheid, en ontmoeting aangeboden in de hectiek van het doordeweekse bestaan. Koren De Evensongs worden gezongen door koren die veel affiniteit hebben met Anglicaanse kathedrale muziek, o.a. de Schola Davidica Utrecht, de Domcantorij Utrecht, het Kathedrale Koor Utrecht en Cantiago. Oecumenisch Het project, dat oecumenisch van opzet is, wordt gedragen door de Protestantse Gemeente Utrecht, het oud-katholiek Metropolitaan Kapittel van Utrecht en de Protestantse Kerk in Nederland.

Van 4 oktober 2019 14:00 t/m 4 oktober 2019 14:20 :
Middaggebed voor de Vrede
Op vrijdag 4 oktober 2019 luiden wij om 14u net als kathedralen wereldwijd de klokken en houden een kort gebed voor vrede. Op deze feestdag van de H. Franciscus van Assisi, op het moment van het vrijdaggebed van de moslims, om St. Franciscus' verlangen waar te maken, om die belangrijke ontmoeting tussen Franciscus en de Sultan te gedenken: 800 jaar geleden ontmoetten Franciscus van Assisi en sultan Malek Al-Kamil van Egypte elkaar. Franciscus ging op pelgrimstocht naar het Heilig Land. In een sterk gebaar van dialoog kwam het in Egypte tot een bijzondere ontmoeting. Deze dag roept de franciscaanse beweging ons op om in verbondenheid met onze moslimbroeders & -zusters samen te bidden voor vrede, om een hoopvol teken te geven met alle mensen van goede wil. Wie daar bij hoort: welkom!

Van 6 oktober 2019 10:00 t/m 6 oktober 2019 11:15 :
Viering van de Eucharistie
Gezongen viering van de eucharistie. Tijdens de lezingen en preek hebben de kinderen van de basisschool hun eigen kinderwoorddienst. Na de dienst koffie in de Driehoek. Welkom!

Van 6 oktober 2019 16:00 t/m 6 oktober 2019 17:00 :
Concert MYSTIEK EN MUZIEK
Met het Rietveld Ensemble op zoek naar MYSTIEK en MUZIEK Werken van Debussy, Nielsen, Sweelinck en Britten. Het kamermuziekgroep Rietveld Ensemble bestaat uit topmusici met een internationale achtergrond. De leden zijn hoofdvakdocenten aan de Nederlandse conservatoria en veelgevraagde solisten en hoofdrolspelers in grote Nederlandse orkesten. De hoboďst Frank van Koten heeft speciaal voor de Gertrudiskathedraal een mooi programma samengesteld met blaasmuziek uit de 16e, 19e en 20e eeuw met een mystieke ondertoon. Op het programma staat natuurlijk de briljante ingetogen fluitsolo “Syrinx’ van Claude Debussy. Van Carl Nielsen worden uitgevoerd Kwintet op.43 en ‘Ring fra Freyr’ met hoornsolo. Van Jan Pieterszoon Sweelinck klinken de ‘Variations on a Folksong‘ en het programma eindigt met ‘Metamorphoses after Ovid’ (Pan, Niobe, Bacchus) van Benjamin Britten. Uitvoerenden: Linda Speulman, dwarsfluit; Frank van Koten, hobo; Nancy Braithwaite, klarinet; Louis van Nunen, fagot; Hans Dullaert, hoorn.

Van 9 oktober 2019 20:00 t/m 9 oktober 2019 21:55 :
Belangstellendenkring
Ben je geďnteresseerd in de oud-katholieke kerk? Kom dan naar de avond voor belangstellenden waar je jouw vragen kunt stellen en samen met anderen de rijke schatten van kerk en geloof kan ontdekken! De volgende avonden zijn op 9 oktober en 6 november om 20.00 uur in de pastorie. Nieuwe belangstellenden zijn van harte welkom na voorafgaande opgave bij pastoor Bernd, bij wie je ook vrijblijvend meer informatie kan krijgen. Thema deze avond is: Maria, de Moeder van de Heer.

Van 13 oktober 2019 10:00 t/m 13 oktober 2019 11:20 :
Viering van de Eucharistie
Viering waarin twee mensen de zalving als catechumeen zullen ontvangen. Omdat op deze dag in Rome kardinaal Newman heilig wordt verklaard, zingen wij ook een lied van hem. Welkom!

Van 20 oktober 2019 10:00 t/m 22 oktober 2019 11:18 :
Viering van de Eucharistie
Viering van de Eucharistie met koor - en samenzang. Voorganger is kanunnik Paul Brommet uit Apeldoorn. Aansluitend koffiedrinken in de Driehoek. Welkom!

Van 25 oktober 2019 18:00 t/m 25 oktober 2019 22:00 :
Jongerengroep 18-25 jaar
Veel achttienplussers hebben aangegeven graag bij elkaar te komen met mensen van dezelfde leeftijd. Deze groep in de OKKN is redelijk groot en we vermoeden dat sommigen van jullie elkaar nog niet kennen. Toch is de kerk maar klein en dat willen we graag demonstreren. Daarom nodig ik jullie uit voor een avond voor "jonge Oud-Katholieken". Studenten, afgestudeerden, werkenden, wat je ook doet, je bent welkom! In principe 18 jaar tot en met 25 jaar, of iets daaronder als je een vroege student bent; of iets daarboven als je er echt graag bij bent. Michael

Van 27 oktober 2019 10:00 t/m 27 oktober 2019 11:20 :
Viering van de Eucharistie
Viering van de Eucharistie met als gastpredikant ds. Arjan Noordhoek, oud-bajespredikant en verbonden aan de Baptistengemeente Silo, een van de 'buurkerken' in Utrecht-centrum. Er is kinderkerk. Allen welkom. Na de viering houden we de jaarlijkse Driehoekmarkt - zie het nieuwsbericht.

Van 27 oktober 2019 11:22 t/m 27 oktober 2019 13:22 :
Driehoekmarkt
Op zondag 27 oktober zal na de mis de Driehoekmarkt worden gehouden. Er is koffie en thee met taart en cake te koop, gevolgd door kleine lunchhapjes. De opbrengst gaat naar onze najaarsactie voor ex-gedetineerden. Zie verder het nieuwsbericht. Van harte welkom!!

Van 31 oktober 2019 20:00 t/m 31 oktober 2019 20:40 :
Choral Evensong
Viering met mooie zang door een goed koor in de reeks evensongs op de donderdagavond in Utrecht, in het kader van het project 'Choral Evensong en Pub'. Collecte na afloop.

*