Pontificale Hoogmis van eerste Kerstdag - voorganger de Aartsbisschop van Utrecht, mgr. Joris Vercammen

Begintijd 25 december 2017 10:00

Eindtijd 25 december 2017 11:30

meer info: Nieuwsbrief 2017

*