Zondag na Pinksteren 24

Begintijd 21 oktober 2018 10:00

Eindtijd 21 oktober 2018 11:15

Viering van de eucharistie met koor - en samenzang. Er is, hoewel het herfstvakantie is, kinderkerk. Na de viering en koffie is er van 12.00 - 13.00 uur bespreking van de synodestukken met onze synodevertegenwoordigers, in de pastorie.

*