Pontificale Hoogmis van Kerstdag

Begintijd 25 december 2018 10:00

Eindtijd 25 december 2018 11:20

Viering van Kerst met koor - en samenzang, er is kinderkerk en opvang. Voorganger is de aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Joris Vercammen.

*