Zondag na Pinksteren 10

Begintijd 14 juli 2019 10:00

Eindtijd 14 juli 2019 11:15

Viering van de tiende zondag in de reeks na Pinksteren. We horen o.a. de beroemde gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Jezus vraagt: ‘Wat denk je? Wie was de naaste van de man die overvallen werd? De priester, de hulppriester of de Samaritaan?' Deze zondag zijn er gasten van de Wereldraad van Kerken bij ons in de viering, die samen met de Aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen, een comité van wijzen vormen. Bij de koffie kunt u hen ontmoeten. Voorganger is pastoor Jutta Eilander. Er is voor de laatste keer voor de zomervakantie kinderkerk! Het kathedrale koor zingt en Floris van Gils is organist.

*