Oecumenische Viering t.g.v. de Gebedsweek voor de Eenheid

Begintijd 26 januari 2020 10:00

Eindtijd 26 januari 2020 11:15

Unieke viering van Baptisten en Oud-Katholieken samen! Ter gelegenheid van de oecumenische gebedsweek voor de eenheid vieren op deze zondag twee Buurkerken van heel verschillende tradities samen de zondag. We verwelkomen onze broeders en zusters van de Baptisengemeente Silo in ons gebouw, en delen in een viering die vanuit beide gemeenten is voorbereid. Voorgangers zijn ds. Regien Smit (Bapistengemeente Silo), die zal preken, en pastoor Bernd Wallet (oud-katholieke parochie) die zal voorgaan in de Eucharistie. Met medewerking van musici en zangers uit beide kerken. De centrale lezing uit Handelingen wordt ons aangereikt door de voorbereidingsgroep op Malta. Hartelijk welkom aan allen! Aansluitend koffie, en daarna de Buurkerkenlunch in de Geertekerk.

*