Maand:  


Van 2 oktober 2019 19:00 t/m 2 oktober 2019 19:30 :
Oecumenische Vespers met Z.H. Aram
Gezongen vespers met oecumenische vertegenwoordigingen t.g.v. het bezoek van Catholicos Aram. Voorganger de aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen. Cantor Ardaan Dercksen. Organist Piet van der Steen. Allen welkom.

Van 4 oktober 2019 14:00 t/m 4 oktober 2019 14:20 :
Middaggebed voor de Vrede
Op vrijdag 4 oktober 2019 luiden wij om 14u net als kathedralen wereldwijd de klokken en houden een kort gebed voor vrede. Op deze feestdag van de H. Franciscus van Assisi, op het moment van het vrijdaggebed van de moslims, om St. Franciscus' verlangen waar te maken, om die belangrijke ontmoeting tussen Franciscus en de Sultan te gedenken: 800 jaar geleden ontmoetten Franciscus van Assisi en sultan Malek Al-Kamil van Egypte elkaar. Franciscus ging op pelgrimstocht naar het Heilig Land. In een sterk gebaar van dialoog kwam het in Egypte tot een bijzondere ontmoeting. Deze dag roept de franciscaanse beweging ons op om in verbondenheid met onze moslimbroeders & -zusters samen te bidden voor vrede, om een hoopvol teken te geven met alle mensen van goede wil. Wie daar bij hoort: welkom!

Van 20 oktober 2019 10:00 t/m 22 oktober 2019 11:18 :
Viering van de Eucharistie
Viering van de Eucharistie met koor - en samenzang. Voorganger is kanunnik Paul Brommet uit Apeldoorn. Aansluitend koffiedrinken in de Driehoek. Welkom!

Van 27 oktober 2019 10:00 t/m 27 oktober 2019 11:20 :
Viering van de Eucharistie
Viering van de Eucharistie met als gastpredikant ds. Arjan Noordhoek, oud-bajespredikant en verbonden aan de Baptistengemeente Silo, een van de 'buurkerken' in Utrecht-centrum. Er is kinderkerk. Allen welkom. Na de viering houden we de jaarlijkse Driehoekmarkt - zie het nieuwsbericht.

*