Maand:  


Van 2 oktober 2019 20:00 t/m 2 oktober 2019 21:30 :
Uitdagingen voor Christenen in het Midden-Oosten
De Armeense Catholicos Z.H. Aram I uit Libanon komt naar Utrecht. Aram is een bekend oecumenicus en was lange tijd moderator van de Wereldraad van Kerken. Hij ziet het als plicht van kerken om lokaal te werken aan een vreedzaam en respectvol samenleven met de islam. Aram daagt het Westen uit: zorg met ons voor blijvende christelijke aanwezigheid in het Midden-Oosten. Welkom bij zijn publiekslezing in congrescentrum In de Driehoek te Utrecht, voertaal Engels, aanvang 20.00, toegang vrij. De avond begint met oecumenische Vespers in de Gertrudiskathedraal om 19.00, ook daarbij bent u van harte welkom! OPGAVE GRAAG VIA https://www.okkn.nl/inschrijven/publiekslezing2019/

Van 27 oktober 2019 11:22 t/m 27 oktober 2019 13:22 :
Driehoekmarkt
Op zondag 27 oktober zal na de mis de Driehoekmarkt worden gehouden. Er is koffie en thee met taart en cake te koop, gevolgd door kleine lunchhapjes. De opbrengst gaat naar onze najaarsactie voor ex-gedetineerden. Zie verder het nieuwsbericht. Van harte welkom!!

*