PDF Print

Vastenactie 2012

Agenda tot aan de zomervakantie


Tot en met zondag 1 juli a.s. is er elke zondag kinderkerk en oppas.
Alle kinderen zijn van harte welkom.
We beginnen in de kerk en gaan dan met een kaars naar onze eigen ruimte in de pastorie om verhalen uit de bijbel te horen, liedjes te zingen en om dingen te maken. Zo ontdekken we in de loop der tijd waar het in het leven om gaat.
Aan het einde van de communie krijgen de kinderen de zegen, en soms vertellen we of laten we zien wat we in de kinderkerk hebben gedaan.
Op 13 mei (als er lering is na de mis) en 27 mei (Pinksteren) is er kinderkerk-plus, en gaan de kinderen in twee leeftijdsgroepen uiteen.
Op zondag 23 juni doen we mee aan de dienst voor jong en oud in de kerk. Contactpersoon van de kinderkerk is Erna Roeland.

*