PDF Print

Ikoon van de Week "Gertrudis van Nijvel"

 

Dit beeld (rechts) uit 1860 staat sinds 1991 in de Kathedraal van Sinte Gertrudis in Utrecht. Gertrudis is afgebeeld volgens de regels van de iconografie. Als koningsdochter in een gewaad van blauw met goud, de kroon op het hoofd, een aureool, een staf in de hand, een muis aan haar voeten. In haar linkerhand houdt Gertrudis een kerkboek dat is opengeslagen bij de evangelielezing van haar feestdag 17 maart: Mattheus 25:1-13. Dit is het verhaal van de wijze en de dwaze maagden. Aan haar voeten zit een grijze muis. Deze muis is het symbool van de afweer van het kwaad. Volgens een andere uitleg staat de muis symbool voor een ziel van een overledenen die bij Gertrudis langsgaat om zegen te krijgen voor de reis naar het hiernamaals.

Lees verder Ikon  

*