PDF Print

Advent 2012: Ik zal er morgen zijn


“Ero cras”, “Ik zal er morgen zijn”, zo luidt de titel van het kleine boekje met gedachten bij Advent en Kerst, dat de oud-katholieke bisschoppen dit jaar hebben uitgegeven. Als leidraad namen zij ditmaal de zogenoemde O antifonen, in het Oud-Katholiek Gezangboek dichterlijk bewerkt door Willem Barnard (gezang 559), en ook in originele vorm opgenomen in het Kerkboek, gezang 177.

"We hebben een oud liedje opgediept dat heel realistisch ingaat op onze ervaring van het kwaad. Het lied vertelt waar mensen onder gebukt gaan en tegelijk is het een gebed om zegen. Het geeft stem aan ons verlangen dat de helse cirkel van kwaad doorbroken zou worden en het belijdt dat dat met de komst van Jezus ook gebeurd is. Daarom kijken we met dit lied opnieuw uit naar Jezus' geboorte", aldus de bisschoppen.

Het mooi door Sync. Creatieve Producties te Hilversum vorm gegeven boekje kunt u op de zondagen van de Advent rond de diensten mee nemen, een cadeautje van het kerkbestuur, maar: zolang de voorraad strekt.

*