PDF Print

Oud- en Nieuw katholiek vieren

Oud en nieuw is een scharniermoment op de kalender. Een oude kalender loopt af, we kijken terug en vooruit. In 2012 verscheen van de hand van de aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen, een boekje over 'de zoektocht van die andere katholieken', zoals de ondertitel vermeldde. Een ondertitel die voor ons als oud-katholieken even wennen was, want die andere katholieken zijn de rooms-katholieken en niet wijzelf natuurlijk. De titel van het boekje, waarvan de tweede druk nu in de kerk verkrijgbaar is, is 'Oud-en nieuw-katholiek'. Oud en nieuw "is een moment voor nieuwe verwachtingen en een uitnodiging om te vertrouwen op de toekomst". Wij heten geen nieuw-katholieken, omdat we juist in het oude, oorspronkelijke, voldoende vuurwerk vinden om van te genieten.
Het jaar 2012 sluiten we af met een gebedsdienst om 19.00 uur - we zingen, bidden een psalm en voorbeden, en ontvangen de zegen in een klein Lof. Op Nieuwjaarsdag beginnen we 2013 met de viering van de eucharistie om 10.30 uur op het feest van de naamgeving van de Heer, op de achtste dag van zijn geboorte. Naderhand is er koffiedrinken en uitwisseling van goede wensen. Allen welkom.

*