PDF Print

Zomerschool in Utrecht


De eerste internationale ‘Summerschool’ van het Oud-Katholiek Seminarie begint op 14 juli om 10.00 uur in onze kathedrale kerk. De officiële informatie van de Universiteit Utrecht noemt het bijwonen van onze dienst een ‘excursie’. Uiteraard – de rest van de cursus is wetenschappelijk en de dienst natuurlijk niet!
Voor de dertig studenten is deze week een tijd van studie en kennismaking. Ze komen uit de USA en Rusland, uit heel Europa en de Filippijnen. Onder leiding van prof. Dr. Peter-Ben Smit verkennen zij oud-katholieke vakken in een oecumenische context.
Na de dienst en de koffie zullen ze de kapel bezichtigen, opmaat voor het inhoudelijke programma: midden tussen al die kerken, waar staat die oud-katholieke kerk nu eigenlijk voor? Docenten van onze kerkelijke opleiding zullen inleidingen verzorgen in de geschiedenis van het oud-katholicisme, oud-katholieke spiritualiteit, onze oecumenische visie, ons kerkelijk recht en onze accenten in ecclesiologie, liturgie en systematische theologie.
Meewerkende docenten in de zomerschool zijn naast prof. Smit: prof. dr. J.J. Hallebeek, mgr.dr. J.A.O.L. Vercammen en dr. R.Robinson.
De studenten bezoeken samen het museum Catharijneconvent en worden ontvangen op het Bisschoppelijk Buro in Amersfoort.
Meer informatie: http://www.utrechtsummerschool.nl/index.php?type=courses&code=C23 en http://www.okkn.nl/?b=2826

*