PDF Print

Priesterwijding Victor Scheijde

Op zondag 1 september 2013 (zijn verjaardag) zal in de kathedrale kerk van Ste. Gertrudis te Utrecht de priesterwijding plaats vinden van diaken drs. ing. Victor Pieter Scheijde.


Victor is oorspronkelijk met zijn vrouw lid van de parochie te Utrecht geweest. Hij is destijds in 1999 aangenomen als lid van die parochie.
Sinds 1 september 2010 is Victor werkzaam in het pastoraat van de parochie van St. Martinus. Deze parochie strekt zich uit over de provincies Groningen, Friesland, Drente, en de Noordoostpolder (onderdeel van de provincie Flevoland).
Hij werd op 2 maart van dit jaar tot diaken gewijd in Groningen. Samen met zijn vrouw en twee kinderen is hij woonachtig in de pastorie boven de oud-katholieke parochiekerk in de stad Groningen.

*