PDF Print

15 juni 2014 − Burenborrel

Een informeel samenzijn van mensen die rondom de kerk wonen. Bij goed weer heffen wij het glas in de pastorietuin. Op deze middag is er ook een rondleiding door de jarige kathedraal met uitleg over haar rijke symboliek, haar opmerkelijke architectuur en de vele religieuze kunstschatten. Ook de Oude Roomsch-Katholieke Aalmoezenierskamer wordt bezocht, alwaar het mysterie onthuld wordt van een prinses die begraven ligt in een bisschoppelijke grafkelder en van de Utrechtse schilder Jan van Scorel, die daarnaast kanunnik én getrouwd was. Hoe komt zijn praalgraf in de tuin van de aalmoezenierskamer terecht? Als derde hoogtepunt een bezoek aan de naastgelegen Gertrudiskapel, de vroegere schuilkerk. Waarom zijn schuilkerken vaak zo prachtig ingericht?

*