PDF Print

Jubileum-activiteiten

IMPRESSIES
van onze jubileum-festiviteiten
tot nu toe16 maart 2014 Start Jubileum-activiteiten
De feestdag van Ste. Gertrudis is 17 maart. Deze datum valt in de Veertigdagentijd. Daarom werd op de zondag ervoor een ingetogen start gemaakt met de jaarviering van 100 jaar Ste Gertrudis Kathedraal. In de eucharistieviering werd voor de eerste keer de ‘Rijmbrief aan Gertrudis’ gezongen. Deze rijmbrief is geschreven door Willem Barnard en speciaal voor het jubileum door Jan Hallebeek op muziek gezet.
Om 13.00 uur volgde het Passieconcert, uitgevoerd door het Kathedrale Koor o.l.v. Eveline M. Jansen m.m.v. de sopraan Lucia van Vugt. Orgel-intermezzo’s werden gespeeld door Piet van der Steen en Eveline M. Jansen. voor een volle kerk gaf het koor haar concert-debuut.11 mei 2014 Feest voor binnen en buiten de kerk
Op 6 mei 1914 werd onze Oud-katholieke Kathedraal van Ste Gertrudis gewijd. Nu, een eeuw later, mochten wij elkaar uitnodigen op zondag 11 mei 2014 de 100ste verjaardag van kerkwijding van deze kathedraal te vieren.
Op deze dag hebben wij in de pontificale eucharistieviering onze dankbaarheid uitgesproken voor al die jaren, waarin het leven in verbondenheid met God en met elkaar mocht worden gevierd.
Tijdens de receptie werd het gedenkboek ‘De utrechtse kerk van de belofte’, geschreven door coen van Kasteel, aangeboden aan de heer W.I.I. van Beek, Commissaris van de Koning, aan mr. J.H.C. van Zanen, burgemeester van Utrecht,
aan monseigneur Joris Vercammen, aartsbisschop van Utrecht, en aan onze parochiane Riek Lenten als vertegenwoordigster van alle mensen die geloofd en gewerkt hebben in deze kerk.

18 mei 2014 Parochiefeest
In de eucharistieviering vervulden de kinderen van onze parochie een grote rol.
Zij maakten onder anderen een start met ons jubileumproject ‘Jarige Job’. deze stichting maakt verjaardagsfeestjes mogelijk voor kinderen die om financiële redenen hun verjaardag thuis en op school niet kunnen vieren.
tijdens de viering werd ook het nieuwe Jacobusbeeld gewijd.
Na de eucharistieviering was er een feestelijke maaltijd voor alle parochianen, opgeluisterd door muziek en vermaak.11 t/m 15 mei Voettocht van Utrecht naar Katwijk
Na een kort gebed en ontvangst van de pelgrimszegen in de kathedraal vertrokken de circa dertig deelnemers uit Utrecht om via Maarsen, Kamerik, Aarlanderveen en Oegstgeest naar Katwijk te gaan. Cas van der Woude vervoerde met zijn trekker de bagage. De ervaringen van de pelgrims zijn te lezen in de kathedraal.

15 juni 2014 Burenborrel
Zo'n 50 bewoners van de buurt van de kerk en enkele regenten van de ORKA en kerkmeesters verzamelden zich op zondag 15 juni in de pastorietuin. Met heerlijk weer en een mooi glas wijn maakten ze kennis met elkaar, en deelden ze ervaringen van het leven in dit stukje Utrecht. Henk Bos gaf een rondleiding langs onze gebouwen, eindigend in onze 100-jarige kerk.

24 oktober 2014 – Groot Gala van het Geloof

Aantekeningen van een gala-gast

Afgelopen week gaan er steeds maar dingen door mijn hoofd die ik graag wil delen.

Ik ben zo onder de indruk van het Gala van het Geloof dat ik daar toch even lovende woorden over wil schrijven.

Onderstaande aantekening maakte ik dit weekend op mijn telefoon:

De teksten en de inhoud ervan waren verrassend en briljant bij elkaar gekozen.
Liedjes, die bekend zijn, krijgen ineens een andere betekenis en diepgang door de ambiance waarin ze gezongen worden. Afwisseling in ernst en luchtigheid. Kernwoorden: liefde, rust, stilte, hoop en vertrouwen. Waanzinnig hoe dit alles bij elkaar is gebracht.En dan de pepermuntjes. Het werkte nog beter dan de vredegroet op zondag. Er kwamen echt gesprekjes op gang.
De metafoor over de vaste kerkbanken en het ongemakkelijk zitten als metafoor voor het leven.  Je zult het er soms mee moeten doen.
De verhalen van de parochianen over de kerk en hun geloof. Goed gekozen om hen dat in de banken te laten vertellen en mooi uit te lichten in plaats van op het podium. Had daardoor iets dynamisch. Een interview op de plaats waar het zich af speelt. 

Ik zou het nog wel eens terug willen zien, zo prachtig en verrassend vond ik  het.

 *