PDF Print

Open Tafel Lunch

Regelmatig organiseren we in de parochie open tafel lunches voor jong en oud in leeftijd en in oud-katholiek zijn. De bedoeling is elkaar beter te leren kennen. Samen aan tafel en samen eten laat als vanzelf gesprekken over de meest verschillende onderwerpen ontstaan.

 

De pastoor nodigt uit maar u kunt zich ook zelf voor deze maaltijd opgeven. Heel graag zelfs! Bijdrage: plm. 4 euro.

 

Tijd en plaats:  Zondag 23 november na de mis, van 12.15 uur tot  ong. 14.00 uur in de keuken van de pastorie.

 

Opgeven bij: pastoor Annemieke Duurkoop, 06-53840150

*